ผมติดและถูกขังเพราะห้องน้ำสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน

ผมติดและถูกขัง-ห้องน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน

‘ห้องน้ำสาธารณะ’ โดยเฉพาะสถานที่เอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้า หรืออื่นๆ ในบ้านเรา เรียกได้ว่า ‘100% ถูกสร้างไม่ตรงตามมาตรฐาน
ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีกฏหมาย เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก กำหนดไว้ชัดเจน มาเนิ่นนานแล้ว

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.