Home / ประเด็น & ปัญหา / สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ / ปัญหามลภาวะ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้

ปัญหามลภาวะ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้

เรามีบ้านหลังเดียว บ้านหลังนี้เราอยู่อาศัยและสร้างมลภาวะกันตลอดมา
กรุงเทพมหานคร เกิดช่วงภาวะอากาศปิด ทำให้มลภาวะอากาศแสดงตัวชัดเจน เรารู้สึกเดือดร้อน
แท้จริงแล้ว ทุกๆ ปัญหาอยู่รอบๆ ตัวเรามาช้านาน เพียงแต่ มันยังไม่ถึงจุดที่จะวิกฤติเท่านั้น

อากาศเป็นพิษ น้ำในแม่น้ำ ลำคลอง เน่าเหม็น
ภูเขาขยะ เผาป่า โรงงานอุตสาหกรรม ควันและไอเสียจากเครื่องยนต์

พูดไปอาจจะดูไกลตัว เยอะแยะ ยิ่งใหญ่เกินที่จะแก้ไข
แต่ผมกลับมองว่า แท้จริงแล้ว การแก้ไขง่ายนิดเดียว
นั่นคือ “ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อบ้านตัวเองให้ดีที่สุด”

ถึงเวลาแล้วนะครับ คนละไม้คนละมือ ช่วยกันมอง ดูแลบ้านเรากันครับ
https://www.airvisual.com/earth

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ