ปัญหาคนพิการเดินทางด้วยเครื่องบิน ไทย แอร์เวย์ให้ผมเซ็นเอกสารสละสิทธิ!

บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
Accessibility Is Freedom ทดสอบบินในประเทศ สายการบินไทย แอร์เวย์ ครั้งแรก เมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับ
ก่อนขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิ มีพนักงานวิ่งเอาเอกสารมาให้ผมเซ็น แต่ผมไม่ยอมเซ็น
เคสนี้ผมส่งให้ตัวแทนกรมการบินพลเรือนทราบเรื่องแล้ว (หลังจากประชุมที่รัฐสภา)

thai-airway-indemnity-form

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.