ปัญหาคนพิการเดินทางด้วยสายการบิน Air Asia ไม่ยอมให้น้องมด เอาแบตฯ รถเข็นไฟฟ้าขึ้นเครื่อง!!

ปัญหาของคนพิการที่เดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่ำ
ยังมีปัญหาเกิดขึ้นแทบทุกๆ วัน
มาดูอีก 1 กรณีครับ ว่าจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไร
ดูจบแล้ว คิดเห็นยังไง อย่าลืมบอกกันด้วยนะครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.