ปัญหาคนพิการเดินทางด้วยสายการบิน Air Asia ไม่ยอมให้น้องมด เอาแบตฯ รถเข็นไฟฟ้าขึ้นเครื่อง!!

ปัญหาของคนพิการที่เดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่ำ
ยังมีปัญหาเกิดขึ้นแทบทุกๆ วัน
มาดูอีก 1 กรณีครับ ว่าจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไร
ดูจบแล้ว คิดเห็นยังไง อย่าลืมบอกกันด้วยนะครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]