Timeline และข้อมูลจากประเด็นละเมิดสิทธิที่จอดรถคนพิการ

[📌”Timeline และข้อมูลจากประเด็นละเมิดสิทธิที่จอดรถคนพิการ”]

เพื่อความชัดเจน ผมขอโพสประเด็นคุณกอฟไปจอดรถบนที่จอดรถคนพิการ ตามนี้ครับ:
0. เห็นน้องนานพอควรแล้ว, ไม่ได้ follow , น่าจะเพราะน้องเป็นนักวิ่งและผมเห็นโพสต์น้องโผล่มา, ผมส่งข้อความส่วนตัวไม่ได้ เลยเข้าไปตอบโพสเพื่อแจ้ง
1. คนเริ่มเข้าไปคุยเยอะขึ้นมาก น้องลบภาพที่ถ่ายคู่กับรถ หลังจากนั้นน้องก็โพสชี้แจงเพิ่มเติม ไปดูเมื่อครู่พบว่าได้ลบออกไปแล้วเช่นกัน ตามภาพที่ผมแปะไว้ให้
2. รถน้องคือคัน3(รถยกสูงคันขาว) ครับ ตอนแรกตามเนื้อหาที่น้องโพสผมเข้าใจว่าเป็นคัน1(เฟอรารี่)
3. คัน2 (ที่จอด-พื้นเหลือง) ทราบจากสถานที่ว่าเป็นที่จอด super car
4. ผมได้ติดต่อโรงแรม สถานที่ที่น้องไปจอดรถ เพื่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้รับข้อมูลคล้ายๆ กัน ทั้งนี้ผมได้ให้คำแนะนำโรงแรม ในฐานะเจ้าของสถานที่ดังนี้
5. ที่จอดรถคนพิการ มีกฏหมายที่เกี่ยวข้องดูแลอยู่อย่างน้อย 3 ฉบับ คือ
5.1) พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
5.2) พรบ. ควบคุมอาคาร
5.3) กฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
6. เหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่ได้รับการชี้แจง และเจ้าของสถานที่มีเจ้าหน้าที่พร้อมเคลื่อนย้ายรถหากจำเป็นและสามารถติดต่อเจ้าของรถได้ตลอดเวลา
ผมขอให้โรงแรมในฐานะเจ้าของสถานที่ดูแลที่จอดรถคนพิการให้เป็นไปตามสิทธิ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ นั่นคือการละเมิดสิทธิและผิดกฏหมาย ทั้งรถเฟอร์รารี่และรถน้องกอฟ
7. และผมขอให้โรงแรมตรวจสอบข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องตามกฏหมาย
8. ประเด็นปัญหา ที่จอดรถคนพิการถูกละเมิด เป็นหนึ่งประเด็นที่ผมทำงานอย่างหนักมามากกว่า 10ปี
เป็นที่น่าดีใจ ที่ที่จอดรถคนพิการทั่วประเทศถูกจัดทำภายในไม่กี่ปีและยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะจากพลังการขับเคลื่อนที่ผมเป็นหนึ่งกำลังหลัก
แต่การละเมิด เป็นประเด็นสังคม ไม่ต่างกันกับปัญหาอื่นๆ ***สังคมไทย-หลวมมาก-ทุกเรื่อง*** ทำให้ยังต้องทำงานต่อเนื่องหยุดไม่ได้จนถึงทุกวันนี้
9. แจ้งชัดๆ ว่า ที่จอดรถคนพิการ มีไว้ให้ “คนที่มีความจำเป็น”
วางกฎหมายไว้ก่อน ใช้ใจวัด ความจำเป็นตอบได้ไม่ยากครับ และถึงแม้จะไม่มีคนพิการมาใช้ ก็ต้องปล่อยให้ว่างไว้นี่คือสิทธิตามกฏหมายครับ
10. ไม่ว่าน้องจะจอดเอง หรือโรงแรมนำรถมาจอด หรือทีม รปภ. บอกให้จอดได้ ทั้งหมดคือการทำผิดกฎหมายได้กระทำแล้ว เกิดขึ้นแล้ว ผลกระทบเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่มีสิทธิ์แล้ว

ผมเขียนบันทึกเรื่องนี้เพื่อความชัดเจน เพื่อความเข้าใจเท่านั้น “ขอทุกคนว่าอย่าว่าน้องนะครับ”
ปัญหาสังคม งานสำคัญคือการให้ความรู้ ความเข้าใจ และในสังคมไทย ยังมีคนอีกมากที่ไม่รู้ไม่สน
เชื่อมั่นว่า ต่อไปน้องจะไม่จอดบนที่จอดรถคนพิการ จนกว่าน้องจะมีความจำเป็น

ขอบคุณครับ
/ซาบะ
17 มีนาคม 2567

อ้างอิง:
– งานประเด็นที่จอดรถคนพิการ https://www.accessibilityisfreedom.org/category/สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน/ที่จอดรถคนพิการ/
– กฏหมาย/ข้อมูล https://www.accessibilityisfreedom.org/กฏหมายและข้อมูลอ้างอิง/

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]