ประชุมร่วมมือเพื่อหารือการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบนระบบรถไฟฟ้า ให้ทุกคนเดินทางได้อย่างเท่าเทียม

วันที่ 2 มีนาคม 2563 Accessibility Is Freedom ในฐานะประธานระบบรางและสมาชิก ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A),
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมประชุมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม), กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม หารือต่อเนื่องหลังจากลงพื้นที่สำรวจสถานีรถไฟฟ้าตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา

อ้างอิงถึงนโยบายรัฐบาล, กฏหมาย, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 20 ปี ของประเทศไทย ล้วนสนับสนุนในเรื่องความเท่าเทียมและมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน

ตลอดมาเราและกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมมือกันทำงานมาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่เอื้อให้คนทุกคน มีสิทธิเดินทางอย่างเท่าเทียมกัน
เรียกได้ว่า 5 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาในส่วนของการจัดให้มีและมาตรฐานการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานดีขึ้นมากครับ

สาระการประชุมเราแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบใหม่ที่กำลังสร้าง เราจะตั้งคณะทำงานชุดเล็กเพื่อลุยตรวจสอบข้อมูลการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าทุกระบบทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน และระบบเก่า ที่เราต้องร่วมมือกันทำงาน วางแผน วางเป้าหมาย หาแนวทางแก้ไขปัญหา และผลที่ได้จากการทำงานร่วมกันจะเป็นข้อมูลสะท้อนเข้ากระทรวงคมนาคม และสุดท้ายข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกกำหนดเป็นนโยบายของการสร้างระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน ต่อไป

กราบขอบพระคุณท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวิรัช พิมพะนิตย์ ท่านกรุณาเรามากครับ ทั้งร่วมลงพื้นที่เพื่อดูปัญหาและยังช่วยมาเป็นประธานการประชุม ท่านพูดกับเราชัดเจนครับว่า “กระทรวงยินดีและพร้อมที่จะร่วมงานเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเดินทางอย่างแน่นอน”, ท่านรองผู้ว่าการ รฟม นายวิทยา พันธุ์มงคล รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ทุกหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมครับ

สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานมีไว้เพื่อคนพิการในวันนี้และวันพรุ่งนี้ครับ…

ข้อมูลอ้างอิง:

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]