Home / สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน / ที่จอดรถคนพิการ / ปฏิบัติการ เดินหน้าแก้ปัญหาที่จอดรถคนพิการ

ปฏิบัติการ เดินหน้าแก้ปัญหาที่จอดรถคนพิการ

ปัญหาที่จอดรถคนพิการ เป็นหนึ่งในปัญหาสังคมและเป็นปัญหาระดับชาติ
ภายใต้ชื่อ “ภาคีเครือข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งประเทศไทย” จะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างเข้มข้น
เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสังคมไทย

“สถานที่สาธารณะใดๆ ไม่จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมาย เราจะไปพบท่าน…”

วันนี้ เรามี 2 ภาระกิจ บ่ายโมง และ 2 ทุ่ม
ขอให้ติดตามเพจ และโพสนี้อย่างใกล้ชิด

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ