บรรยายพิเศษ UD & สิทธิและความเท่าเทียม ให้กับน้องๆ สถาปัตย์ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

บรรยายพิเศษ UD & สิทธิและความเท่าเทียม ให้กับน้องๆ สถาปัตย์ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]