บรรยายพิเศษ UD & สิทธิและความเท่าเทียม ให้กับน้องๆ สถาปัตย์ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

บรรยายพิเศษ UD & สิทธิและความเท่าเทียม ให้กับน้องๆ สถาปัตย์ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.