บรรยายพิเศษ Inclusive Living คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่ซาบะและพี่อู๊ดกำลังบรรยายอยู่หน้าห้อง

3 พฤษจิกายน 2565

บรรยายพิเศษหัวข้อ Inclusive Living ให้กับน้องๆ นิสิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นการบรรยายครั้งแรกให้กับคณะครับ ครั้งนี้มีน้องนิสิตคนสิงคโปร์มาร่วมฟังด้วย พี่ซาบะจัดบรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้เพราะต้องการสื่อสารตรงกับผู้รับ
เป้าหมายให้น้องๆ นิสิตได้เข้าใจถึงความหลากหลาย ความแตกต่างของคนในสังคม ให้เห็นว่าคนนั่งรถเข็น คนที่มองไม่เห็นเป็นยังไงบ้าง ให้รู้ว่าสภาพร่างกายคนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

แทนที่จะนั่งเล่าให้ฟัง ผมจะจับให้น้องๆ มาทดลองเป็นคนพิการด้วยตัวเองกับสภาพแวดล้อมที่ตัวเองใช้ชีวิตอยู่ทุกวัน แล้วก็มานั่งคุยกัน พี่ซาบะเลือกให้เป็นฉบับเบาๆ พอ หวังที่สุดว่าคนรุ่นใหม่จะสนุกและเข้าใจสังคมที่มีความแตกต่างของคนอย่างหลากหลายมากขึ้น

ครั้งนี้พี่ซาบะเรียนเชิญพี่อู๊ดที่ปรึกษากฏหมายและท่านเลขามาร่วมบรรยายด้วย ช่วยให้ความรู้กับน้องๆ, น้องซันคนรุ่นใหม่ ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตปทุมวัน, เจ้าภัทร-ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยมาช่วยติดตาม รับฟัง เก็บภาพเบื้องหลังให้ สนุกมากครับ

กราบขอบพระคุณอาจารย์ประจำวิชา คณะอักษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ

พี่ซาบะและพี่อู๊ดกำลังให้ข้อมูลก่อนเริ่มทดลองเป็นคนพิการ

พี่ซาบะและพี่อู๊ดกำลังให้ข้อมูลก่อนเริ่มทดลองเป็นคนพิการ

น้องๆ นิสิตกำลังทดลองเป็นคนตาบอดและผู้ช่วย พี่อู๊ดช่วยแนะนำ

น้องๆ นิสิตกำลังทดลองใช้รถเข็น

พี่ซาบะกำลังพูดคุยกับน้องๆ นิสิตอยู่บริเวณทางลาด

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]