Home / สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน / ที่จอดรถคนพิการ / “‘มานิตย์ อินทร์พิมพ์’ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการ”

“‘มานิตย์ อินทร์พิมพ์’ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการ”

คุยกันสนุกมาก มันส์มาก เป็น 10นาที ที่มีค่าจริงๆ ห้ามพลาดครับ

ขอบคุณ DJ เจ้แหม่ม และคุณลูกน้ำ ปาจรีย์ สวนศิลป์พงศ์,
รายการ 5 เช้าเม้าใหญ่ และสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ช่วยขยายเสียงเราให้ดังขึ้นกว่าเดิม
เพื่อสร้างสังคมสำนึกดี ร่วมด้วยช่วยกันครับ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ