Home / ข่าวเพื่อทุกคน / นักรบบนรถเข็นที่ต่อสู้ เรียกร้องความยุติธรรมเพื่อคนพิการ (แอนดริว บิกส์, บางกอกโพสต์, Brunch Magazine)

นักรบบนรถเข็นที่ต่อสู้ เรียกร้องความยุติธรรมเพื่อคนพิการ (แอนดริว บิกส์, บางกอกโพสต์, Brunch Magazine)

มีโอกาสเป็นตัวแทน ได้นั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ นาๆ ในงานที่ผ่านมา
เพิ่งวางแผงไปเมื่อวันจันทร์ ที่ 16 ที่แล้วครับ
ขอบพระคุณ คุณครูอินดริว บิกส์, Brunch Magazine และ BangkokPost
ที่ให้เกียรติ, ให้การสนับสนุนเรา และให้เราได้มีโอกาสพูดเสมอมาครับ


/Saba
AccessibilityIsFreedom

หมายเหตุ:
ขอแปะ logo เพื่อให้ทราบว่า เอกสารสำเนาออกมาจาก AccessibilityIsFreedom ครับ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.