ทุกคนพูดถึงความเท่าเทียมให้ผมได้ยินเสมอๆ นี่คือภาพของความเท่าเทียมที่เกิดขึ้น ณ ทุกวันนี้ครับ

ความ
เท่าเทียม

ผมไม่ต้องเสกสรรค์ปั้นแต่ง
เพียงมองภาพแล้วคิด วิเคราะห์ และไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆ
มีเพียงคำถาม “เมื่อหากคุณต้องมานั่งรถเข็นทั้งชีวิตแบบผมบ้าง…”

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.