Home / การเข้าถึงของประเทศไทย / ทุกข์ 20 ปีของคนพิการกับปัญหารถไฟฟ้า (Workpoint News)

ทุกข์ 20 ปีของคนพิการกับปัญหารถไฟฟ้า (Workpoint News)

“ระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทย เรามีระบบเก่าที่ยังต้องแก้ไขปัญหา และระบบใหม่ที่กำลังสร้างเพิ่มขึ้นทุกวัน
คนพิการยังไม่สามารถสบายใจได้ว่า เราจะเข้าถึงอย่างเท่าเทียม”

เชื่อหรือไม่ ผมพูดคำนี้ซ้ำๆ มามากกว่า 4 ปีแล้วในการประชุมกับภาครัฐฯ ทุกๆ ครั้ง
เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยของเรา…?
 
“ทุกข์ 20 ปีของคนพิการกับปัญหารถไฟฟ้า”
ขอบคุณ Workpoint News – ข่าวเวิร์คพอยท์ ครับ! 

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ