ที่จอดรถคนพิการ Accessibility Is Freedom เข้าพูดคุยและยื่นหนังสือถึงผู้บริหารห้าง เมกา บางนา ร้องขอให้แก้ไขปัญหา

MegaBangna-Parking-Lot1

ตั้งแต่ผมเริ่มรนณรงค์ที่จอดรถคนพิการ
ห้าง Mega Bangna เป็นหนึ่งห้างที่ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่จอดรถเป็นอย่างดียิ่ง

แต่จากการเฝ้าดู 1 ปีที่ผ่านมา ปัญหาอีกหนึ่งส่วน คือ “คนไม่พิการมาแย่งจอด” ก็ยังไม่ลดน้อยลงไป
และบ่อยๆ ครั้งที่ผมไปห้างนี้ ก็จะพบว่า ที่จอดรถคนพิการ ถูกคนไม่พิการมาจอดเสมอๆ
เจ้าหน้าที่เอง ก็ไม่สามารถดูแลได้ดีพอ
ซึ่งผมเคย comment ไว้ที่โพสนี้ครับ

ในฐานะที่ Accessibility Is Freedom ได้ติดตามปัญหาที่จอดรถคนพิการมาตลอด
วันนี้ผมมีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับ Customer Service Manager และ Senior Safety & Security Manager
และผมได้ยื่นหนังสือเรียนถึงผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ตามเนื้อหาในจดหมาย Senior Safety & Security Manager  ชี้แจงเพื่อเป็นข้อมูลดังนี้ครับ:

ข้อ ๑ จำนวนพื้นที่จอดรถคนพิการ
พื้นที่จอดรถห้างมีโดยภาพรวม ๘,๐๐๐ คัน
ได้จัดทำที่จอดรถคนพิการตามกฏกระทรวงแล้ว คือ ๘๐ คัน
มีทั้งด้านนอกอาคารและพื้นที่ใต้อาคารตามจุดทางเข้าห้าง

ข้อ ๒ การดูแลพื้นที่จอดรถคนพิการ
ปัญหามองเห็นตรงกัน และห้างมีแผนจะปรับโซนนิ่งที่จอดรถใหม่ เชื่อว่าควรจะดีขึ้น

ในข้ออื่นๆ จะรับไปแก้ไขครับ

ติดตามประเด็นต่างๆ:
– – –
– Facebook : https://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/
– Twitter : https://twitter.com/sabaimage
– Web Version 1 : https://www.accessibilityisfreedom.org/

– ห้างเมกาบางนา  : http://goo.gl/Sa17GE
– ที่จอดรถคนพิการ : http://goo.gl/F2F1FA

– ร่วมสนับสนุนงาน : http://goo.gl/OumXbb
– – –

aif-letter1-to-mega-bangna-05-01-2016

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]