ที่จอดรถคนพิการ-แฟชั่น-ไอส์แลด์-ภาพจากคุณ-Star-Aloha-9-April-2015

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.