ที่จอดรถคนพิการ หน้าอาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถูกละเมิดสิทธิ!

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ไม่คิดว่าจะเห็นก็ได้เห็น
กระทรวง พม เป็นกระทรวงที่ใกล้ชิดกับคนพิการมากที่สุด
ภาพถูกส่งมาจากภาคีเครือข่ายเรา ณ ตอนนี้เลยครับ รถกระบะส่งน้ำจอดหน้าตาเฉย
แถมรถก็เป็นของหน่วยงานของกระทรวง มีโลโก้แปะประตูรถอย่างชัดเจนอีกด้วย

พูดไม่ออก!!!

เรียนแจ้งถึง ผบห รบกวนให้จัดการ เพิ่มมาตรการดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้น เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามเจตุนารมณ์ของกฏหมายที่กำหนดไว้ด้วยครับ

ไม่น่าเชื่อว่าผมจะได้เห็น เวรกรรม!!!

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]