ที่จอดรถคนพิการ พก กระโดดลงมาเป็นแม่งาน ลุยภาคนโยบายกันแล้ว รอฟังข่าวดีเร็วๆ นี้!

AIF-Accessible-Meeting-DEP-1068

13 กรกฏาคม 2559

วัน
นี้
Accessibility Is Freedom เข้าไปร่วมประชุมเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
โดยมีนายไมตรี อินทสุด ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธาน,
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นรองประธาน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะอนุกรรมการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ

หนึ่งในประเด็นเนื้อหา คือ  เรื่องที่จอดรถคนพิการ
ซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นเพียงปัญหาเล็กๆ
แต่ปัญหานี้เป็นหนึ่งในปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสังคมไทย
มีผลกระทบกับแทบทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน
เจ้าของสถานที่ ภาครัฐ และกฏหมาย
การแก้ไขดีที่สุด ต้องจัดการอย่างเป็นระบบ
ซึ่ง พก. ให้ความสนใจมาตั้งแต่ที่เริ่มเป็นกระแส
และอยากจัดการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างมีบูรณาการ

ขอบพระคุณท่าน ผอ. จินตนา จันทร์บำรุง / ผู้บริหาร พก
ที่ได้กรุณาเชิญเราเข้าร่วมประชุม
ในฐานะที่ Accessibility Is Freedom ได้ทำงานมาอย่างหนักในเรื่องนี้

รอฟังข่าวดี
เชื่อเถิดว่า มีดีๆ เกิดขึ้นแน่นอนครับ!

/ซาบะ
Accessibility Is Freedom

– – –
ติดตามประเด็นต่างๆ:
– ที่จอดรถคนพิการ : http://goo.gl/F2F1FA
– สิ่งอำนวยความสะดวก : http://goo.gl/5YqN2O

– ร่วมสนับสนุนงานของเรา : http://goo.gl/LZj9sg
– – –

AIF-Accessible-Meeting-DEP-1028

AIF-Accessible-Meeting-DEP-1000

*Credit ภาพ: คุณหนึ่ง/ช่างภาพใจหล่อครับ!

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]