ที่จอดรถคนพิการ “จอดเมื่อจำเป็น”

เราต่อสู้มาอย่างยาวนาน ทั่วประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง
จุดอ่อนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบาย เรากำลังช่วยกันผลักดันให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าขึ้นกับสังคมไทยเรา
แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือ ‘สำนึก’ ของคนในสังคม ที่ต้องระลึกเสมอว่า ‘มีคนเดือดร้อนอีกมากมาย’ ที่เขาไม่มีทางเลือก

การแย่งจอดบนพื้นที่ ‘ที่จอดรถคนพิการ’ ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาสังคม
ที่เราส่งเสียงและบอกทุกคนมาเสมอว่า ‘ขอให้มีสำนึกสาธารณะที่ดี’ อย่าลืมดูแลคนข้างๆ กันนะครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]