Home / ประเด็น & ปัญหา / คนพิการฟ้องสายสีม่วง / ทำไมภาคี #คนพิการ ถึงต้อง #ฟ้องรถไฟฟ้าสายสีม่วง?

ทำไมภาคี #คนพิการ ถึงต้อง #ฟ้องรถไฟฟ้าสายสีม่วง?

เพราะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมายไม่ครบถ้วน
คนพิการยังไม่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะลิฟท์และทางลาด มีการติดตั้ง 2 ตัวต่อสถานี ทั้งๆ ที่มี 4 ทางเข้า-ออก

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ