ทางเชื่อม CP Tower 3 เป็นบันได

ภาพ ทางเชื่อมเข้าอาคาร CP Tower 3 เป็นบันได

สถานที่: BTS พญาไท ประตู 3
ประเด็น: ทางเชื่อมเข้าอาคาร CP Tower 3 เป็นบันได

ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไข, จัดทำทางลาดหรือติดตั้งลิฟท์ ทั้งจุดนี้และเร่งไล่สำรวจจุดอื่นๆ “BTS ทุกสถานี”
ห้าม ติดตั้งลิฟท์ราวบันไดหรืออุปกรณ์อื่นใดที่กฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่ได้กำหนดไว้

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]