ทวงสิทธิที่จอดรถคนพิการ (ThaiPBS)

15 ธันวาคม 2562
ประเด็นปัญาที่จอดรถคนพิการ เราทำงานหนักตลอดหลายปี หนึ่งส่วนคือการส่งเสียงให้สังคมได้ยิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
อีกหนึ่งในมาตรการการแก้ไข ว่ากันที่กฏหมายต้องถูกแก้ไขให้สมบูรณ์กว่านี้ แต่ไม่ว่าจะอย่างไร สำนึกสาธารณะ ความรู้สึก ผิดชอบชั่วดี อะไรใช่ อะไรไม่ใช่ สำคัญที่สุดครับ

NEWS ROOM/ThaiPBS ขยายประเด็นได้ดี ขอบคุณครับ
คลิ๊ป https://youtu.be/gAqtMZXbNTk

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]