ทวงสิทธิที่จอดรถคนพิการ (ThaiPBS)

15 ธันวาคม 2562
ประเด็นปัญาที่จอดรถคนพิการ เราทำงานหนักตลอดหลายปี หนึ่งส่วนคือการส่งเสียงให้สังคมได้ยิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
อีกหนึ่งในมาตรการการแก้ไข ว่ากันที่กฏหมายต้องถูกแก้ไขให้สมบูรณ์กว่านี้ แต่ไม่ว่าจะอย่างไร สำนึกสาธารณะ ความรู้สึก ผิดชอบชั่วดี อะไรใช่ อะไรไม่ใช่ สำคัญที่สุดครับ

NEWS ROOM/ThaiPBS ขยายประเด็นได้ดี ขอบคุณครับ
คลิ๊ป https://youtu.be/gAqtMZXbNTk

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]