ทดสอบใช้ห้องน้ำ รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีพระราม 9

https://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/videos/308427023738564/

13 สิงหาคม 2563 ทดสอบใช้ห้องน้ำ ที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน (ใต้ดิน) สถานีพระราม 9 ครับ

เรียกร้องถึงคนบางกลุ่มในสังคม:
1. ห้องน้ำคนพิการ มี 1 ห้อง > ห้องน้ำคนทั่วไปมีเป็นสิบช่อง
2. คนทั่วไปเดินเข้าห้องน้ำ ใช้เวลาไม่กี่วินาที ชิลๆ
3. ห้องน้ำคนพิการมักถูกแอบใช้ > เลยต้องล๊อคไว้ > คนที่ได้รับผลกระทบ คือ ‘คนพิการ’
4. คนพิการคือมนุษย์ ที่ต้องการทำธุระ ต้องเข้าห้องน้ำ = ไม่ต่างกับคนอื่นๆ
5. คนพิการ คนที่ภาวะร่างกายที่ด้อยกว่า ผู้สูงอายุบางท่าน มีสุขภาพที่ รอไม่ได้
6. การล๊อคห้องน้ำ ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง 2 นาทีบ่อยๆ หมายถึง โอกาสไตเสียหายเพิ่มขึ้นทุกๆ วันครับ

เรียกร้องให้ผู้ให้บริการ:
1. ไม่ล๊อคห้องน้ำ
2. ติดประกาศที่หน้าห้องน้ำ ใช้กระดาษขนาด A3 ประกาศเรื่องสิทธิการใช้งานห้องน้ำพิเศษ “เฉพาะคน 3 กลุ่มที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวง คือ ผู้พิการ, คนทุพพลภาพ, ผู้สูงอายุ และคนที่จำเป็นเท่านั้น”

การแก้ไข เร่งด่วน:เจ้าของสถานที่ประกาศสิทธิอย่างชัดเจน ต่อไปการทำงานจะง่ายขึ้น และสังคมจะจัดการประเด็นนี้เอง, ระยะยาว:กฏหมายจะถูกแก้ไขให้เข้มข้นขึ้น

กรุณาอย่าละเมิดสิทธิ #ห้องน้ำคนพิการ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]