Home / ประเด็น & ปัญหา / ความปลอดภัยบนถนน / “ถนนเมืองไทย มีความปลอดภัยสูง”

“ถนนเมืองไทย มีความปลอดภัยสูง”


ประชาชนคนไทย ทุกคน ได้อ่าน head line แล้วคงส่ายหน้าร้องโอ้ กันหมด ^^

ไม่ได้พูดเล่น แต่เอาจริง ทำยังไงเราถึงจะสร้างถนนให้เกิดความปลอดภัยและเป็นมิตรกับทุกคน
อยากฟังเสียงบ่นและข้อเสนอแนะ แนวการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนครับ

เรามีภาคีเคลือข่ายร่วมทำงานกันอยู่ในเรื่องนี้ครับ เดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนสรุป
นำข้อมูลเสียงทุกท่านเข้าไปร่วมประชุมกับ มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
เพื่อสร้างถนน สร้างสภาพแวดล้อม สร้างเมืองนี้ให้ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับ

ขอเด็ดๆ เลยครับ เต็มที่^^

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ