ดีเกินไป…

การที่คนพิการออกมาเรียกร้องให้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นั้น ผมย้ำว่า เราเรียกร้องเพียงสิ่งที่จำเป็นที่มันทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติเท่านั้น
เช่น บันไดมันขึ้นไม่ได้จริงๆ ก็ต้องติดลิฟท์ ห้องน้ำทั่วไปเราเข้าไม่ได้ก็ต้องมีห้องน้ำกว้างกว่า มีอุปกรณ์ช่วยเหลือมากกว่า
ไม่มีใครอยากถูกผลัก ถูกแยกออกจากสังคม เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องหากเราจะสร้างโลกของคนพิการ ตรงข้าม เราต้องสร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขต่างหาก…

ผมพูดเสมอๆ คนพิการเป็นเพียงคนที่มีศักยภาพร่างกาย ‘บางส่วน’ น้อยกว่าเท่านั้น แต่อย่าลืมเราอาจจะมีบางอย่างที่ทำได้ดีกว่าก็เป็นได้…

ผมเห็นการติดป้ายโลโก้แบบนี้ บนทางเดินที่โล่งและเป็นพื้นราบบนห้าง แล้วตกใจ
ตกใจในความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนอย่างมาก แปลกใจว่าสังคมจะคิดอย่างไรเมื่อเห็นโลโก้บนพื้น งงว่าถ้าไม่ติดป้ายบนพื้นแล้วคนพิการจะสัญจรไม่ได้ใช่หรือไม่

ทำพิเศษในสิ่งที่ติดขัดแต่ไม่ต้องพิเศษมากขนาดนี้ก็ได้ครับ ผมเกรงใจ
มีอยู่ 3 คำที่ทุกคนต้องท่องให้ขึ้นใจครับ Inclusively Independently Equality หมายถึง ‘อยู่ร่วมกันอย่างอิสระและเท่าเทียม’ ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]