ญี่ปุ่น เมืองสำหรับทุกคน แค่เปิดใจและจริงใจ

ทำเมืองให้เป็นมิตรกับทุกคน ไม่ต้องใช้เงิน
ขอแค่คุณเปิดใจ และที่สำคัญมีความจริงใจที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อทุกคน
ก็เพียงพอแล้ว

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]