ญี่ปุ่น เมืองสำหรับทุกคน แค่เปิดใจและจริงใจ

ทำเมืองให้เป็นมิตรกับทุกคน ไม่ต้องใช้เงิน
ขอแค่คุณเปิดใจ และที่สำคัญมีความจริงใจที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อทุกคน
ก็เพียงพอแล้ว

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.