‘ช่วยแบ่งปัน’ คุณจะพบความสุขที่แท้จริง เมื่อเรารู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่น…


Accessibility Is Freedom เราดำเนินงานภายใต้โครงการชื่อ “ช่วยแบ่งปัน” และบันทึกไว้ตลอดเวลาครับ

‘การช่วยเหลือ’ ผมมุ่งเน้นให้ความสำคัญ ‘การช่วยเหลือแบบยั่งยืน’ มากกว่า
แต่ ‘การช่วยเหลือแบบสงเคราะห์’ ก็ยังต้องมีและจำเป็นครับ
แต่ต้องให้อย่างระมัดระวังที่สุด เพราะการให้อาจจะส่งผลกระทบด้านลบก็เป็นได้

แท้จริงแล้วการทำงานของ Accessibility Is Freedom ในส่วนอื่นๆ
ก็สามารถที่จะเรียกได้ว่า เป็นการช่วยเหลือเพื่อให้สังคมในองค์รวม
เกิดความยั่งยืนนั้นเอง

อย่าลืมช่วยเหลือ และแบ่งปันให้กับคนข้างๆ เมื่อมีโอกาส
แล้วสังคมรอบๆ ตัวเราจะเป็นสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความสุข

มนุษย์เราจะพบความสุขที่แท้จริง เมื่อเรารู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่น

ร่วมด้วย ช่วยกันคนละแรง แล้วโลกนี้จะสวยงามครับ!

เวปโครงการ: https://www.accessibilityisfreedom.org/ช่วยแบ่งปัน/

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]