ที่จอดรถคนพิการ ขาวหรือดำ

ภาพ มอเตอร์ไซด์จอดในที่ที่กำหนดไว้ มี 1 คันจอดทับพื้นที่ด้านข้างที่จอดรถคนพิการ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]