Home / SabaWorld / SabaLive / “จอดแป๊บเดียว เดี๋ยวซาบะจัดให้…” ปัญหาการแย่งที่จอดรถคนพิการที่คนในสังคมต้องช่วยกันแก้ไข

“จอดแป๊บเดียว เดี๋ยวซาบะจัดให้…” ปัญหาการแย่งที่จอดรถคนพิการที่คนในสังคมต้องช่วยกันแก้ไข

SabaLive ทั้งหมดร่วม 3 ชั่วโมง
มีครบทุกรสชาติ ตั้งแต่ หิวน้ำ เจ็บคน หิวข้าว ฝนตก ยันเจอเจ้าของรถ
ไม่ถึง 24 ชั่งโมง ยอด hit rate เกินล้านแล้ว
ต้องไม่พลาด ต้องดู และต้องช่วยกันแชร์ครับ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ