จดหมายเปิดผนึก : เรียกร้องขอให้สามย่านมิตรทาวน์ยกเลิกการใช้งาน ‘ลิฟท์เกาะราวบันได’

20 กันยายน 2562

 

เรื่อง เรียกร้อง ขอให้ยกเลิกการใช้งาน ‘ลิฟท์เกาะราวบันได’ และขอสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมาย

เรียน ผู้บริหารโครงการสามย่านมิตรทาวน์

ตามที่วันนี้ โครงการได้เปิดตัว เราทราบจากภาคีเครือข่าย ว่าได้มีการติดตั้งและเปิดใช้งาน ‘ลิฟท์เกาะราวบันได’
ก่อนอื่น ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่กรุณามองเห็นและต้องการอำนวยความสะดวกให้คนคนพิการได้เข้าถึงพื้นที่ได้
แต่อุปกรณ์ที่ท่านเลือกใช้นั้นไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง จึงขอเรียนแจ้งและร้องขอตามนี้ครับ

  1. ขอคัดค้านและขอให้ยกเลิกการใช้งานลิฟท์เกาะราวบันไดทันที
    ขอเรียนแจ้งเพื่อเป็นข้อมูลให้รับทราบว่า อุปกรณ์ชนิดนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ และไม่คุ้มค่าในการเลือกใช้
    ข้อมูลเหตุและผลเพิ่มเติม โปรดอ่านที่โพสนี้ “ลิฟท์เกาะราวบันได ห้ามใช้ อันตรายถึงชีวิต!!!
  2. ขอเข้าสำรวจการเข้าถึงและการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมายในโครงการสามย่านมิตรทาวน์
    โดยข้อให้เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ครบถ้วนด้วยครับ
  3. ขอเข้าพบผู้บริหารและหารือแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดร่วมกัน

ผมเชื่อมั่นว่า เราทุกคนล้วนต้องการพัฒนาประเทศไทย สังคมไทยให้เดินหน้าไปได้อย่างดีที่สุด
สิทธิและความเท่าเทียมของคนทุกคน จะช่วยส่งเสริมโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองได้
สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เจตนารมณ์ของกฏหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่า ต้อง ‘เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้’
ควรสร้างและให้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เท่าเทียมและเป็นธรรม

 

ขอแสดงความนับถือ

มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์
นักรณรงค์เพื่อสิทธิและความเท่าเทียม
Accessibility Is Freedom

โทรศัพท์ : 082-3355-031
อีเมล์ : [email protected]

 

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]