จดหมายเปิดผนึก : ขอทดสอบและหารือเรือ UD ที่รองรับคนทุกคน

28 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอทดสอบและหารือข้อมูล เรือ UD ที่รองรับคนทุกกลุ่ม

เรียน บริษัท กรุงเทพธนาคม

เนื่องจากองค์กร Accessibility Is Freedom และภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ได้ลงสำรวจการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ระบบรถไฟฟ้า MRT และ BTS สถานีบางหว้า พบว่าสถานีรถไฟฟ้าดังกล่าวมีการต่อเชื่อมกับท่าเรือบางหว้า และจากที่ได้ทำการสำรวจ พบว่าการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงและคนพิการทุกประเภท ยังไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยเพียงพอ

อ้างอิงถึงข้อมูลนี้: https://www.accessibilityisfreedom.org/การเดินทางได้อย่างเท่าเทียม-เกิดขึ้นได้ไม่ยาก/

ในการนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูลและมีความมั่นใจว่า การเข้าถึงระบบการเดินทางจะต้องเกิดขึ้นอย่างไร้รอยต่อ การทำงานร่วมกันอย่างมีบูรณาการของทุกภาคส่วนจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิและความเท่าเทียมในการเดินทางอย่างแท้จริง

จึงขอเรียนอนุญาติเพื่อขอทดสอบใช้งานในส่วนที่กรุงเทพธนาคมดูแลนั่นคือ เรือ UD ที่ให้บริการอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อร่วมให้ข้อมูลและปรับปรุง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์
นักรณรงค์เพื่อสิทธิและความเท่าเทียม
องค์กร Accessibility Is Freedom (https://www.accessibilityisfreedom.org/)
ประธานระบบราง สมาชิกเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A)

โทรศัพท์ : 082-3355-031
อีเมล์ : [email protected]

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]