จดหมายตอบรับจากแลคตาซอยมาแล้ว – กราบขอบพระคุณครับ!

เราออกจดหมายเปิดผนึก เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้รับการตอบรับและชี้แจงข้อมูลอย่างชัดเจน ตามไฟล์แนบนะครับ เนื้อหาโดยสรุปคือ

“ทางบริษัทเองก็รับไม่ได้กับการทำผิดเช่นนี้ถือเป็นความผิดขั้นรุนแรงและเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคล บริษัทได้ทำการสอบสวน ลงโทษ รวมถึงออกหนังสือภาคทัณฑ์ และบริษัทเองก็ได้อบรมพนักงานในเรื่องนี้ตลอดเวลา”

ขอขอบพระคุณผู้บริหารแลคตาซอย ร่วมกันสร้างสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]