คุณอรอุมา สถานีประชาชน ไทยพีบีเอส หนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนประเทศไทย

คุณอรอุมา และทีมสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส เป็นหนึ่งในรายการที่เรามีโอกาสไปร่วมทำงานด้วยอย่างสม่ำเสมอ
หนึ่งในพลังสื่อที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ทำในสิ่งที่เราถนัดและมีศักยภาพที่ทำได้
พลังอยู่ในมือพวกเราทุกคนครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]