คุณลุงคนขายตะกร้า ทำดีทุกวันทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ลงมือทำ

เรื่องง่ายๆ ที่เราสามารถที่จะทำได้ทุกวัน
ยื่นมือช่วยเหลือคนที่เดือด<wbr />ร้อนมากกว่าเรา
วันละเล็กวันละน้อยกันนะครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.