คำแนะนำความปลอดภัยบนเครื่องบินจาก IATA

ได้คุยกับน้องๆ ที่ใช้รถเข็นไฟฟ้าและต้องเดินทางด้วยสายการบิน
หนึ่งในข้อมูลที่เกิดความยุ่งยากคือ สายการบินต่างๆ แจ้งว่าง ‘ยอมให้นำแบตฯ ไปด้วย ถ้าความจุไม่เกินกำหนด’
ผมได้ข้อมูลมานานแล้ว เอามาแชร์กันเพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ อยู่ในคนละกลุ่มครับ
อ้างอิงได้จาก “คำแนะนำความปลอดภัยบนเครื่องบิน / IATA Cabin Safety Guidance – Personal Transportation Devices”

เอามาแปล แชร์กันครับ:

อุปกรณ์ใช้เดินทางลักษณะต่างๆ ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นของใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ “ไม่ควร
สับสน” กับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือส่วนตัวต่างๆ
ความพิการ สุขภาพและอายุ อุปกรณ์เหล่านี้ อาจยอมรับให้ทำการขนส่งสินค้าได้
ให้ดูข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฏและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (IATA Dangerous Goods 2.3.2.4)

อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มช่วยเหลือ & สุขภาพจะมีการกำหนดความจุไว้ชัดเจน
ดูข้อมูลจากลิงค์ต้นทางเลยครับ https://goo.gl/EmtJRm

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]