คำแถลงนโยบายของ ‘ครม.ประยุทธ์’ ต่อรัฐสภา ชัดเจนต้องมี UD รองรับคนทุกคน

เป็นนโยบายที่ท่านนายกจะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25 ที่จะถึงนี้ ได้อ่านแล้วดีใจ นำมาฝากพวกเรา นโยบายรัฐบาลมีต่อการเข้าถึงของคนทุกคน
และยังมีอีกหลายๆ ข้อเกี่ยวกับการช่วยเหลือและพัฒนาคนทุกคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเท่าเทียมอย่างชัดเจนครับ:

“๕.๖.๒ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่
โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค การนำ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมสั่งการจราจรและวางแผนการเดินทาง การกวดขันวินัยจราจร และการจัดระเบียบที่จอดรถ โดยเฉพาะการจัดให้มีที่จอดรถใต้ดินและบนดินเพิ่มเติม ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งพัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถรองรับความต้องการเดินทางเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ต้องขอพูดชัดๆ ว่า แน่นอนเป็นผลจากการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา และเข้มข้นหนัก 5 ปีที่ผ่านมานี้
ขอทุกภาคีเครือข่ายฯ ต่อไปเราทำงานกันง่ายขึ้น ร่วมด้วยช่วยกัน ลุยงานกันอย่างเข้มข้นต่อไปครับ!

โหลดเอกสารแตะที่นี่ครับ

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]