‘ความเท่าเทียมในการเดินทาง’ หนึ่งในโครงการช่วยเหลือ สร้างและให้โอกาสอย่างยั่งยืน

‘การเข้าถึงระบบขนส่งและพื้นที่สาธารณะอย่างเท่าเทียม’ เราทำงานชิ้นนี้อย่างเข้มข้นตลอดมา เมื่อคนเดินทางได้ โอกาสที่จะพัฒนาตัวเองได้ ก็มีมากขึ้น
อย่าลืมร่วมด้วยช่วยกัน สร้างและให้โอกาส ให้ทุกคนเดินทางได้อย่างเท่าเทียมกัน นี่เป็นการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน นี่เป็นที่มาของชื่อองค์กร Accessibility Is Freedom ครับ

https://www.accessibilityisfreedom.org/ขนส่งสาธารณะ/

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]