ความผิดพลาดต่างๆ เราแก้ไขได้

ภาพซาบะกำลังชี้มือไปที่บันไดหนึ่งขั้นหน้าตู้เอทีเอ็ม

ความผิดพลาดต่างๆ เราแก้ไขได้ ไม่ยาก
ร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]