Home / ความเท่าเทียม / ความผิดพลาดต่างๆ เราแก้ไขได้

ความผิดพลาดต่างๆ เราแก้ไขได้

ภาพซาบะกำลังชี้มือไปที่บันไดหนึ่งขั้นหน้าตู้เอทีเอ็ม

ความผิดพลาดต่างๆ เราแก้ไขได้ ไม่ยาก
ร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงครับ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ