[ความปลอดภัย] เปรียบเทียบการสร้างของรถไฟฟ้า สายสีทอง, แดงและเขียว

ภาพ รถไฟฟ้าสายสีทอง มีประตูกันตกชานชาลา

‘ประตูกันผู้โดยสารตกชานชาลา’ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันผู้โดยสารตกชานชาลา ซึ่งผมมีความเห็นว่าตอนนี้ ระบบต่างๆ ที่สร้าง ควรต้องมีเป็นมาตรฐานตั้งแต่ตอนสร้างครั้งแรกครับ
เจอภาพเลยเอามาเปรียบเทียบความแตกต่างการก่อสร้างที่มีมาตรฐานต่างกัน ระหว่างสายสีทองและสีเขียว-ที่มีตั้งแต่การสร้างสถานีเลย ส่วนสายสีแดง-ไม่มี
เดาว่า ‘คนสร้าง’ คนละคนกัน แต่ทั้งนี้ก็อยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคม และภายใต้รัฐบาลเดียวกันครับ

‘มาตรฐานความปลอดภัย’ เป็นสิ่งที่จำเป็นและควรต้องทำให้ดีที่สุด ‘ประตูกันผู้โดยสารตกชานชาลา’ ญี่ปุ่นยังมีน้อยมาก ไทยมีเยอะมาก
เป็นหนึ่งสิ่งที่ยืนยันได้ว่า เราทำดีกว่าได้, เชียร์ว่าที่ไหนยังไม่ติด ให้ติดให้ครบถ้วน เพื่อยกระดับรถไฟฟ้าประเทศไทยมีมาตรฐานสูงขึ้น ความปลอดภัยของผู้โดยสารสำคัญที่สุดครับ

ภาพ รถไฟฟ้าสายสีแดง ไม่มีประตูกันตกชานชาลา

ภาพ รถไฟฟ้าสายสีเขียว มีประตูกันตกชานชาลา

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]