คนในสังคมมีใครบ้าง?

หากมองให้ดีๆ แล้ว คนในสังคมประกอบด้วยคน 2 กลุ่มครับ คือ
1) คนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกว่า และ
2) คนที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ‘น้อยกว่า’

สิ่งหนึ่งที่อยากกระตุ้นให้เรา ‘ไม่ลืม’ คือ คน 2 กลุ่มนี้สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได้เสมอครับ เช่น อยู่ดีๆ ก็เจ็บป่วยกลายเป็นคนพิการ หรือ ป่วยแล้วกลับมาสุขภาพดีเช่นเดิม หรือหากมีใครซักคนที่ทั้งชีวิตไม่เคยเจ็บป่วยเลย เมื่ออายุถึงวัยสูงอายุแล้ว ศักยภาพร่างกายก็ด้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะฉนั้น ‘ผู้สูงอายุ’ คือ หนึ่งในประเภทของประชากรครับ

เราแยกออกมาให้เห็นชัดเจนมากขึ้น ประชากรทั้งหมดประกอบด้วยกลุ่มคนดังนี้ครับ:

1. ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
2. การเห็น
3. ได้ยิน/สื่อความหมาย
4. เคลื่อนไหว / ทางร่างกาย
5. จิตใจ / พฤติกรรม
6. สติปัญญา
7. การเรียนรู้
8. ออทิสติก
9. สูงอายุ
10. เจ็บป่วย พิการชั่วคราว

11. ตั้งครรภ์
12. ครอบครัว+เด็กอ่อน
13. เดินทาง สัมภาระมาก
14. อ้วนไป
15. ผอมไป
16. สูงไป
17. เตี๊ยไป
18. รองเท้าส้นสูง

1 – 10 คือกลุ่มคนที่ถูกกล่าวไว้ในกฏหมายเสมอๆ และที่เหลือก็ยังเป็นกลุ่มคนที่ ‘สังคมต้องดูแล’ เป็นพิเศษเช่นกัน
นี่เป็นสิ่งที่ผมอยากส่งต่อข้อมูลให้กับทุกคน เพื่อบอกว่า แท้จริงแล้วปัญหาต่างๆ ที่เราต้องการแก้ไขนั้น ‘เป็นเรื่องของทุกคน’

สั้นๆ แค่นี้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมช่วยกันส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องนี้ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]