‘คนพิการ’ การปรับตัวกับช่วงเวลาที่เชื้อโรคกำลังระบาด

ในช่วงเวลาที่เชื้อโรคกำลังระบาด ทุกคนต่างยุ่ง วุ่นวายและต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
คนทั่วไปเดือดร้อนในหนึ่งระดับ แต่คนพิการ คนที่มีศักยภาพร่างกายที่ด้อยกว่า เดือดร้อนมากกว่า
ที่ภาครัฐฯ ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน…

‘การออกกำลังกาย’ เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญ ที่ทุกคนต้องทำอย่างสม่ำเสมอ
ไม่ว่าจะมีสภาพร่างกายเป็นอย่างไร ทุกคนมีแนวทาง ออกกำลังกายได้
เมื่อร่างกายเราแข็งแรงแล้ว เราก็พร้อมที่จะต่อสู้กับโรคภัยต่างๆ ที่จะเข้ามาได้ดีกว่า

และเมื่อสภาพสังคมต้องเปลี่ยนไป ในทุกๆ ข้อจำกัดทุกคนต้องปรับตัว และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือส่วนรวมได้ครับ…

คลิ๊ป: https://www.facebook.com/theactive.net/videos/537905770424780/

ขอบคุณ The Active ครับ

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]