คนพิการใช้เครื่อง computer ได้อย่างไร (The Visibility)

ที่ผ่านมารายการมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูล
ของผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวเป็นหลัก
ตอนนี้ เรามาเพิ่มความรู้ เกี่ยวกับคนที่มีปัญหาในเรื่องการมองเห็นบ้าง

ขอขอบคุณ อาจารย์ธรรม จตุนาม แขกของรายการ
ขอบคุณน้อง @tichakorn boonpua สำหรับงานอาสามาช่วยถ่ายวิดีโอ
ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.