คนพิการทำประกันภัยโควิดได้ ไม่ต่างกัน…

[ภาพ:ตัวหนังสือเขียนว่า 'คนพิการทำประกันภัยได้ ไม่ต่างกัน']

เคยบอกข่าวไปทาง #SabaLive แล้ว อาจจะมีหลายท่านไม่ได้ดู เนื้อหาสาระเข้มๆ สั้นๆ ตามนี้ครับ:

ธุรกิจประกันภัยจะมี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ชื่อย่อ คปภ
ซึ่ง คปภ มีคณะอนุฯ ที่คอยดูแลอยู่ครับ เราได้รับข้อมูลมาว่า คปภ มีความเข้าใจถึงเรื่องสิทธิและคนพิการเป็นอย่างดีครับ

ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาโควิดหรือไม่ หากคนพิการท่านใด ต้องการทำประกันและพบว่ามีการลักลั่น
ทำประกันไม่ได้ให้ร้องเรียนได้ที่ คปภ โดยตรงครับ สายด่วน 1186 ครับ หรือเวป https://www.oic.or.th/ ครับ
หากทำตามที่แนะนำแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าแจ้งข้อมูลมาทางเพจ Accessibility Is Freedom นะครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]