คนพิการขับรถได้อย่างไร? EP2 ตอน ระบบบังคับรถด้วยมือจากญี่ปุ่น

เป็นระบบขับรถบังคับด้วยมือจากญี่ปุ่น
ติดตั้งสวยงาม 

ใครยังไม่เคยเห็นต้องมาดูคลิ๊ปไม่ยาวครับ
โลกนี้กว้างใหญ่
ดูแล้วจะได้รู้ว่า ปัญหาทุกอย่าง มันแก้ได้
อยู่ที่ใจเราเท่านั้น

ด้วยความปรารถนาดี
Accessibility Is Freedom

Facebook Post : https://www.facebook.com/video.php?v=819738401382140

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.