“คนพิการกับการขนส่งสาธารณะ 27 มกราคม 2558” (สถานีประชาชน, ไทยพีบีเอส)

ผู้แทนสมาชิกภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้
ไปร่วมพูดคุยกับผู้บริหาร กทม ณ ขณะนั้น

ขอบคุณสถานีประชาชน, ไทยพีบีเอส
ที่กรุณาให้การติดตามประเด็นระบบขนส่งสาธารณะร่วมกันครับ

หมายเหตุ: Org version https://youtu.be/KjSTXa597oc?t=15m55s

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.