“คนพิการกับการขนส่งสาธารณะ ep2 21 มีนาคม 2560” (สถานีประชาชน, ไทยพีบีเอส)

SPECIAL CUT:
2 ปีผ่านไป วันนี้มาดูว่าอะไรเปลี่ยนไปได้บ้าง

ขอบคุณสถานีประชาชน, ไทยพีบีเอส
ที่กรุณาให้การติดตามประเด็นระบบขนส่งสาธารณะร่วมกันครับ

หมายเหตุ: Org version https://youtu.be/gFfvtWUL_kk?t=27m41s

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.