คณะทำงานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ลงพื้นที่สำรวจรถไฟฟ้า Airport Rail Link

พุธที่ ๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๘
คณะติดตามการทำงานระบบราง ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้
ได้ลงพื้นที่สำรวจรถไฟฟ้า Airport Rail Link อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ ๑

เรียกได้ว่า Airport Rail Link เป็นประตูด่านหน้าของประเทศไทย
ที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา ก็จะต้องเจอระบบขนส่งระบบนี้ เป็นอันดับแรก
สิ่งอำนวยความสะดวกประเภทต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องเตรียมให้พร้อมและสมบูรณ์อย่างที่สุด
เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านมา สามารถเห็นและใช้ได้ และเกิดความประทับใจ
ซึ่งนี่คืออย่างแรกที่สำคัญ ที่เราสามารถทำได้ง่ายๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น (First Impression)

วันนี้ไม่ใช่เมื่อวาน
ผ่านไป ๑๐ ปี ณ วันนี้จำนวนคนที่เดินทางโดย Airport Rail Link  นั้นเรียกได้ว่าแน่นทุกขบวน
และยิ่งปีหน้าเริ่ม AEC จำนวนผู้โดยสาร ก็จะเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกมาก

จากการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ปัจจุบัน เรียกได้ว่า น่าพอใจ
แต่หากเมื่อลงรายละเอียดแล้ว ก็ยังพบปัญหาและมีส่วนที่ต้องแก้ไขพออีกพอสมควร

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างเข้มข้นและรวดเร็ว
คณะทำงานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ และตัวแทนผู้บริหารของ Airport Rail Link
จึงได้ตกลงทำงานร่วมกัน เพื่อให้มีการติดตาม ตรวจสอบ อย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมายของเราที่กำหนดไว้ร่วมกัน คือ
สิ่งอำนวยสะดวก ของระบบ Airport Rail Link
ต้องอยู่ในระดับมาตรฐานสากลหรือดีกว่า

ในนามของคณะทำงานฯ ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร และตัวแทน Aiport Rail Link ทุกๆ ท่าน
ที่อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดียิ่ง

ขอขอบพระคุณพลังจากตัวแทนคนพิการ จากภาคีเคลือข่ายต่างๆ
ที่มาร่วมทำงานด้วยกัน อย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย
และสำคัญที่สุด สื่อมวลชนทุกๆ ท่านที่ร่วมเข้ามาทำข่าวในครั้งนี้

ขอให้เชื่อเถิดว่า เราสามารถใช้พลังของเราที่มีอยู่ล้นพ้นนี้
ร่วมกันเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

โปรดติดตามตอนต่อไปครับ!

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]