ข้อบกพร่องที่ผู้พิการยังใช้รถไฟฟ้าตามลำพังไม่ได้ (Good Morning Thailand / MONO29)

T4A ในฐานะหนึ่งในผู้แทนกลุ่มผู้พิการได้ลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทาง ในการใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้า
ติดตามรายละเอียดจากงานข่าว

มานิตย์ อินทร์พิมพ์ / ผู้แทนคณะติดตามระบบรางฯ:

“๕๐๐ เมตร เดินทางจากทางลงสถานี ไปถึง Central West Gate คนธรรมดายังแย่”

เพ็ญศรี เหลืองอร่ามศรี / ตัวแทน สนข:

“เราคาดหวังว่าสถาปนิก วิศวกร ต้องมีความรู้เรื่อง UD
เราไม่ได้พิการอย่างเค้า มุมมองย่อมแตกต่างกัน
ต้องไปสำรวจร่วมกันเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง”

https://youtu.be/PxngjculBuY

ขอบคุณทีมข่าว / Mono 29 ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]