ขอบพระคุณเพื่อน พี่ น้อง สื่อสารมวลชนทุกท่าน เราจะเดินหน้าลุยงานกันต่อ เพื่อเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นครับ

[ภาพซาบะและเพื่อนพี่น้องสื่อสารมวลชน]
ปัญหาสังคม ต้องใช้หลายๆ แนวทางในการแก้ไข การส่งต่อข้อความสู่สังคมคือส่วนสำคัญยิ่ง
ขอขอบพระคุณ เพื่อน พี่ น้อง สื่อสารมวลชนทุกท่านที่ให้ความกรุณา ให้ความเชื่อถือ ทำงานร่วมกัน ตลอดมา
เราจะลุยงานกันต่อเนื่องเพื่อร่วมกันเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น

ขอบคุณครับ
มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์
นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.